header image
BIP - Rewitalizacja sp. z o.o. arrow Archiwum Przetargów 2011
Drukuj
Napisał Administrator   
piątek, 12 marca 2010

 

Wyjaśnienie 1
Ogłoszenie o wyniku

OGŁOSZENIE
o przetargu nieograniczonym

o wartosci szacunkowej zamówienia mniejszej od kwot okreslonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówien publicznych
na zadanie : ,,Przetarg nieograniczony na leasing samochodu osobowego
 
 SIWZ
 OGŁOSZENIE

Do przeglądania potrzebny jest program Acrobat Reader

- wersja dla Windows XP

- wersja dla LINUX x86 *.tar 

.

  

Podpisanie umowy

Ogłoszenie o wyniku

Znak sprawy: 2/2011/ZP

OGŁOSZENIE
o przetargu nieograniczonym
o wartości szacunkowej zamówienia mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych
na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówien publicznych
na zadanie : „Termomodernizacja budynku biblioteki publicznej przy ulicy Kusocińskiego
13 w Radomiu wraz z wymianą wyposażenia na energooszczedne oraz dostosowanie do
potrzeb osób niepełnosprawnych”.

Dokumenty do pobrania

 

Do przeglądania potrzebny jest program Acrobat Reader

- wersja dla Windows XP

- wersja dla LINUX x86 *.tar 

 OGŁOSZENIE
o przetargu nieograniczonym

 

o wartości szacunkowej zamówienia mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych

na zadanie : „Sprawowanie kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad zadaniem: Rewitalizacja Miasta Kazimierzowskiego w Radomiu poprzez remont i przebudowę zabytkowego budynku Kamienicy Starościńskiej na ul. Grodzkiej 8 wraz z otoczeniem”.

 PODPISANIE UMOWY
 OGŁOSZENIE - WYNIK

 SIWZ
 OGŁOSZENIE

Do przeglądania potrzebny jest program Acrobat Reader

- wersja dla Windows XP

- wersja dla LINUX x86 *.tar 

.
Dokumenty spakowane są darmowym programem 7zip

- wersja dla Windows XP

OGŁOSZENIE
o przetargu nieograniczonym

o wartości szacunkowej zamówienia mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych

na zadanie : „Rewitalizacja Miasta Kazimierzowskiego w Radomiu poprzez remont i przebudowę zabytkowego budynku Kamienicy Starościńskiej na ul. Grodzkiej 8 wraz z otoczeniem”.

 PODPISANIE UMOWY
 OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU

Do przeglądania potrzebny jest program Acrobat Reader

- wersja dla Windows XP

- wersja dla LINUX x86 *.tar 

.
Dokumenty spakowane są darmowym programem 7zip

- wersja dla Windows XP
Ostatnia aktualizacja ( czwartek, 08 sierpnia 2013 )