header image
BIP - Rewitalizacja sp. z o.o. arrow Majątek spółki
Majątek Spółki Drukuj
Napisał Administrator   
czwartek, 01 października 2009


- kapitał zakładowy: 32 382 000,00 zł (trzydzieści dwa miliony trzysta osiemdziesiąt dwa tysiące złotych) i dzieli się na  32382 (trzydzieści dwa trzysta osiemdziesiąt dwa) równych i niepodzielnych udziałów po 1000,00 zł (jeden tysiąc złotych ) każdy udział.

- aktywa trwałe: 37 443 304,80 zł (trzydzieści siedem milionów czterysta czterdzieści trzy tysiące trzysta cztery złote 80/100).

 

Ostatnia aktualizacja ( piątek, 26 stycznia 2018 )